E-Beyanname

E-Beyanname

Tanımlanan saatte doğrudan GİB sisteminden kontrol ederek mali müşavire SMS ve mail olarak bildirir. Beyannamelerin süresinde verilmemesinden kaynaklanan özel usulsüzlük cezalarını önler.

BYS mali müşavirlerin beyanname ve tahakkukları mükelleflerine toplu olarak mail yada faks olarak göndermesini, bilgisayarına indirilmesini sağlar.

Mali müşavirler BYS ile mükelleflerine topluca ve beyanname türlerine göre SMS uyarıları gönderebilirler. Web tabanlı sistem sayesinde beyannamelere her yerden pratik erişim sağlar.

E-BEYANNAME AVANTAJLARI

Hızlı ve Kolay Beyanname Hazırlama
Hata Payının En Aza İndirgenmesi
Kontrol Edilebilir Bir Sistem
Tek Ekrandan Erişim
Yöneticilere Raporlama Kolaylığı

WHATSAPP
HEMEN ARA